Uprawnienia sep – kto musi je posiadać

Dla wielu osób nie jest zrozumiały sam skrót sep, jak również komu niezbędne są uprawnienia sep. Warto jednak wiedzieć, że kwestia niezbędności określona jest przez przepisy prawa. Obsługa instalacji oraz urządzeń elektrycznych wymaga od nas konkretnych umiejętności, które nie zawsze muszą być poszerzane. Jednak warto wiedzieć, że bez kwalifikacji ciężko znaleźć pracę jako elektryk. Wynika to z tego, że pracownik bez uprawnień nie będzie w stanie zrealizować wszystkich powierzonych mu zadań.

Uprawnienia sep – kiedy należy je posiadać

Uprawnienia sep potrzebne są wszystkim tym, którzy planują pracę jako elektryk lub na podobnym stanowisku, gdzie takie uprawnienia są wymagane. Uprawnienia sepowskie potrzebne są w przypadku kompleksowej obsługi instalacji elektroenergetycznych lub niektórych urządzeń. Trzeba zaznaczyć, że nie dotyczy to tylko instalacji o napięciu powyżej 1 kV. Posiadanie takich kompetencji konieczne jest również podczas eksploatacji i obsługi między innymi urządzeń elektrotermicznych, sieci trakcyjnych, a nawet oświetlenia ulicznego.

Uprawnienia sep – jak je zdobyć

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia sep, wystarczy, że przystąpisz do egzaminu sep. Jednak warto przed przystąpieniem do takiego egzaminu uczęszczać na szkolenie sep. Dzięki takiemu kursowi łatwo i szybko przyswoisz niezbędne informacje i zagadnienia, a tym samym zaliczysz egzamin sep. Należy pamiętać, że uprawnienia sepowskie wydawane jest na 5 lat.

Dodatkowo uprawnienia sep dzielimy na dwie podstawowe grupy:
• Prace eksploatacyjne (E)
• Dozór nad osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne (D)

Przed zapisaniem się na dane szkolenie należy określić, która grupa uprawnień nas interesuje. Po zaliczeniu egzaminu komisja wydaje państwowe świadectwo kwalifikacji.